Glasovne promjene - ponavljanje - 8. razred

Ponovi glsovne promjene uz zanimljivu igru. 

Igra je namijenjena za vježbu i ponavljanje glasovnih promjena (sibilarizacija, palatalizacija, nepostojani a, jednačenje glasova po zvučnosti, jednačenje glasova po mjestu tvorbe). 

Može se  koristiti kao uvodna aktivnost na satu ponavljanja ili tijekom sata ponavljanja sadržaja jer učenik razlikuje glasovne promjene na oglednim i čestim primjerima.

 

Materijal izradila učiteljica hrvatskog jezika Ivana Strupar, OŠ Eugena Kumičića, Slatina